Contributie

De contributie is tijdens de Algemene Ledenvergadering over 2015 op 9 maart 2016 voor het laatst verhoogd:

Voor jeugdleden is de contributie €18,00 per kwartaal
Voor senioren is de contributie €32,00 per kwartaal

Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt: €5,00

Contributie wordt geïnd op basis van automatische incasso (per kwartaal)