Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

VicevoorzitterKarin Vloetvoorzitter@bcbakel.nl
SecretarisPeter Hagens0492 34 36 82secretaris@bcbakel.nl
PenningmeesterRianne Roesinkpenningmeester@bcbakel.nl
LedenadministratieRianne Roesinkinformatie@bcbakel.nl
BestuurslidSandra van Ojeninformatie@bcbakel.nl
BestuurslidDaisy Martensinformatie@bcbakel.nl

Alle correspondentie BC Bakel via onze secretaris:

Peter Hagens
Boterbloemstraat 17
5761 EM Bakel

of via de e-mail op onze website secretaris@bcbakel.nl