Jaarverslag 2014

Beste Leden,

Jaar 2014 is een goed jaar geweest. Ik noem er enkele, senioren Team 1 kampioen in de hoofdklasse en een gecombineerde jeugdteam reeds kampioen 2014-2015. We hebben mooie clubkampioenschappen gehad, zowel bij de jeugd als bij de senioren, de resultaten zijn op deze site te zien. Ook onze eerste clubdag voor alle leden (jeugd en senioren) is een groot succes geworden dank zij jullie inzet, ik wil jullie dan ook hiervoor hartelijk danken. Laten wij het in 2015 ook zo’n succes van maken.

Via onderstaande link vinden jullie het jaarverslag 2014, hierin is te vinden;
– De agenda Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2015
– De jaarverslagen van Bestuur
– Jeugdcommissie
– Technische commissie
– Dinsdagochtend groep en de dinsdagavond groep.

Wellicht ten overvloede de dinsdagavond is voor alle senioren leden, maak er gebruik van.

Met vriendelijke sportgroeten,

Jullie voorzitter

Jaarverslag 2014