Jaarverslag 2017

Beste leden,

Via onderstaande link vinden jullie het jaarverslag 2017, hierin is te vinden:

– Agenda Algemene Ledenvergadering (2017)
– Notulen jaarvergadering 15 maart (2017)
– Jaarverslag secretaris (2017)
– Jaarverslag Technische Commissie (2017/2018)
– Jaarverslag Jeugdcommissie (2017)
– Jaarverslag Badminton Overdag Commissie (2017)

Met vriendelijke sportgroeten,

Het bestuur

Jaarverslag 2017