In Memoriam: Geert van Zogchel

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen dat erelid Geert van Zogchel op 28 augustus is overleden in de leeftijd van 68 jaar. Zijn gezondheid was de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan, maar desondanks bleef hij altijd positief in het leven staan.

Geert was vanaf één van de eerste jaren lid van Badminton Club Bakel en heeft sindsdien de vereniging een warm hart toegedragen. Doordat zijn kinderen graag wilden badmintonnen, kwam Geert ook in aanraking met deze racketsport. Naast het actief spelen op de baan, deed Geert ook veel vrijwilligerswerk. Zo zat hij in de jeugdcommissie, werd hij later voorzitter van onze vereniging en was hij ook actief naar de HBB.

Bovendien werd Geert door de gemeente gehuldigd als ‘Sportvrijwilliger van het jaar’, als dank voor zijn trouwe inzet voor de vereniging. Tijdens zijn laatste actieve jaren bij BC Bakel, speelde Geert graag in de ochtend met de dinsdaggroep. Na zijn verhuizing richting Dinteloord, bleef hij onze vereniging trouw op de voet volgen, via de website en social media. Badminton bleef een belangrijke uitlaatklep, want ook in zijn nieuwe woonplaats zocht Geert een vereniging om actief met de sport bezig te kunnen zijn. En als hij even tijd had, kwam hij graag vanuit Dinteloord onze kant op, om bijvoorbeeld naar het jeugd-teamtoernooi te kijken. Het zijn mooie herinneringen die we zullen koesteren.

De vereniging zal Geert altijd dankbaar blijven wat hij allemaal heeft betekend voor ons. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Het bestuur, de jeugdcommissie en de technische commissie.