Algemene Ledenvergadering 2018

Geplaatst door

Beste leden,

Op woensdag, 7 maart 2018, opende Jochem van den Bogaard als Interim-voorzitter de jaarvergadering en noemde alle aanwezigen van harte welkom. Tijdens de vergadering kwamen er diverse onderwerpen aan bod, zoals het financieel jaarverslag van de penningmeester en de kascommissie die decharge hebben verleend. Ook de begroting, contributie en activiteiten kwamen aan bod voor het (komende) jaar, zoals de clubkampioenschappen, Clubdag, Streetrock en natuurlijk het kienen. Het is fantastisch dat onze vereniging kan rekenen op veel gemotiveerde vrijwilligers. Daarom werden alle vrijwilligers van 2017 in het zonnetje gezet en hebben zij een leuke attentie gekregen voor de goede inzet. Nogmaals dank voor al jullie goede zorgen!

De vrijwilligers die onze vereniging een warm hart hebben toegedragen.
Betsie van Ansem ontving de Badmintonpluim 2018, als erkenning voor haar trouwe aanwezigheid en enthousiasme op de baan!

Na een pauze van tien minuten, was het tijd voor de bestuursverkiezing. Aftredend was Jochem van den Bogaard, hij gaf helaas aan weinig tijd te hebben om zijn functie naar behoren te kunnen uitvoeren. Het bestuur heeft Jochem daarom bedankt voor zijn trouwe jaren en goede inzet voor de club. Mandy Jansen-Strijbosch was herkiesbaar als penningmeester en kreeg alle stemmen voor. Tim van Tiel werd voorgedragen als nieuw bestuurslid en Roel Schaap was verkiesbaar als nieuwe voorzitter, beiden werden unaniem gekozen.

Peter Hagens ontving een speldje, omdat hij dit jaar precies 25 jaar lid is van de vereniging.

Nadat de technische commissie en de jeugdcommissie uitleg hadden gegeven over alle activiteiten van het afgelopen én het komende jaar, kregen de aanwezige leden bij de rondvraag nog de gelegenheid om eventuele input door te geven, iets wat het bestuur alleen maar kan aanmoedigen. Zo willen wij bijvoorbeeld in de toekomst het laatste nieuws niet alleen op Facebook plaatsen, maar zal dit ook gecommuniceerd worden via andere kanalen. Denk bijvoorbeeld aan onze website of via de mail. Ook het kienen en Streetrock zullen extra aandacht krijgen bij de eerst volgende bestuursvergadering.

Het bestuur wilt iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar aanwezigheid op de jaarvergadering!

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *