Algemene ledenvergadering in 2021

Geplaatst door

Tijdens de ‘coronatijd’ heeft het bestuur niet stilgezeten en zijn er een aantal Skype-meetingen geweest. Zodoende hebben wij de algemene ledenvergadering doorgenomen, deze stond gepland op woensdag 11 maart 2020 maar ging dus vanwege het coronavirus niet door.

Via deze weg willen wij puntsgewijs het volgende nader toelichten:

  • De algemene ledenvergadering 2020 zal dit jaar komen te vervallen. De eerst volgende ledenvergadering vindt plaats op woensdag 10 maart 2021, zoals gebruikelijk om 20.15 uur in onze sportkantine.
  • Het aftredingsrooster / bestuursverkiezing zal in 2021 weer ter sprake komen.
  • De vrijwilligers die vorig seizoen hebben meegeholpen met Streetrock, kienen en/of het Themafeest, zijn we natuurlijk niet vergeten. Zij ontvangen van ons een kleine attentie wanneer dit mogelijk is.
  • Het voorstel om de statuten te wijzigen, zal dit jaar niet meer aan bod komen. Pas in 2021 willen we samen met de leden van gedachten wisselen over hoe we de statuten verder kunnen verbeteren.
  • De badmintonpluim wordt dit seizoen niet meer uitgereikt, ook dit wordt doorgeschoven naar 2021.
  • Naar verwachting zal het jaarverslag 2020 in de eerste week van februari 2021 naar buiten worden gebracht. Op de avond zelf van de algemene ledenvergadering worden zoals gebruikelijk de ingekomen stukken, de jaarverslagen en het financieel verslag van de penningmeester besproken.

Tot slot blijft het jaarverslag 2019 gewoon online staan.

Mochten er nog vragen zijn, dan beantwoorden wij die uiteraard graag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *